• مشاوره و پشتیبانی در تمامی مراحل سفارشات ۰۹۳۷۱۸۵۸۶۰۶ پارسامهر
  • در صورت مطلوب نبودن کیفیت گل و نارضایتی شما مشتریان محترم، هزینه بازگشت داده می‌شود.
  • در صورتی که محل دریافت سفارش شما تهران است، این مجموعه هزینه‌ای جهت ارسال محصول از شما دریافت نمی‌کند.